Veel gestelde vragen

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. ook kan zij hierdoor een betere inschatten hoeveel tijd er moet worden gereserveerd voor uw afspraak. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

 • Indien u gaat verhuizen is het voor ons en u belangrijk dat u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. De gemeente geeft dit niet aan ons door.

  Gaat u buiten Soest verhuizen dan verzoeken wij u een huisarts te zoeken in uw nieuwe woonplaats, dit i.v.m. de wettelijk verplichte aanrijdtijd voor een visite.  Als de nieuwe huisarts bekend is, dit graag doorgeven zodat wij al uw gegevens op kunnen sturen. Zonder uw toestemming mogen wij uw dossier niet doorsturen.

  Blijft u in Soest dan is het belangrijk dit aan ons door te geven zodat met een eventuele visite de dokter niet voor de verkeerde voordeur staat. Dit kan per e-mail gestuurd worden naar administratie@delangebrink.nl .

 • In onze praktijk worden er geen rijbewijskeuringen uitgevoerd.

  Wij verwijzen u graag hiervoor naar onderstaande bedrijven.

   

  Voor  meer informatie over een rijbewijskeuring kunt u kijken op https://www.thuisarts.nl/medische-keuring/voor-mijn-rijbewijs-moet-ik-medische-keuring-laten-doen#in-het-kort

 • Overweegt u een second opinion? Bespreek uw wensen dan eerst met uw behandelend arts. Dit is vaak bij de specialist. Misschien kan een goed gesprek eventuele onduidelijkheden wegnemen. 

  Voor een second opinion heeft u een verwijzing van uw behandelend arts nodig. Die moet aan uw verzoek voldoen. Behalve als die daartegen zwaarwegende argumenten heeft. Die moet uw arts dan onderbouwd aan u laten weten.

  Veel zorgverzekeraars vergoeden een second opinion alleen als u een doorverwijzing krijgt. Als u zelf een second opinion regelt, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar niet alles vergoedt. Soms staan er in  de polis voor vergoeding van de second opinion aanvullende voorwaarden. Bijvoorbeeld dat u een toestemmingsvereiste nodig heeft. Informeer daarom altijd bij uw zorgverzekeraar hoe het precies zit.

 • Voor specialistische zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, heeft u een verwijsbrief nodig.

  De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch nodig is. De huisarts weigert een verwijzing als hij ervan overtuigd is dat deze voor u niet zinvol is. Uw huisarts moet dan duidelijk aan u uitleggen waarom hij geen verwijsbrief wil geven.

  Heeft u geen geldige verwijsbrief en gaat u toch naar de specialist? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijzing heeft.

  Wilt u een behandeling zelf betalen? Dan heeft u geen verwijzing nodig. Maar u kunt dan niet later alsnog de rekening indienen bij de zorgverzekeraar.

  Geen verwijsbrief nodig voor sommige specialisten

  Voor sommige specialistische zorg heeft u geen verwijzing nodig. Behalve als uw verzekeraar dit uitdrukkelijk aangeeft in uw polis. U kunt meestal zonder verwijzing naar een:

  • fysiotherapeut;
  • oefentherapeut;
  • mondhygiënist;
  • huidtherapeut;
  • diëtist;
  • ergotherapeut;
  • logopedist;
  • podotherapeut.

  Het hangt van uw zorgverzekeraar af en uw mogelijke aanvullende verzekeringen of u deze zorg (volledig) vergoed krijgt. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.