« terug naar vorige pagina

CBR Verklaringen

Op de ‘Eigen Verklaring’ voor aanvraag van een rijbewijs dient de aanvrager aan de voorzijde zelf een aantal medische vragen te beantwoorden met ja of nee. Indien de aanvrager één of meer van de vragen met ‘ja’ beantwoordt, moet de aanvrager volgens de toelichting bij het formulier naar een arts. Deze arts kan dan in het vak aantekeningen/opmerkingen aan de achterzijde van het formulier aard en ernst van de aandoening of afwijkingen invullen.

Dit vak kan voor zover er in het medisch dossier van de aanvrager relevante recente feitelijke medische informatie aanwezig is ook door de behandelend arts worden ingevuld; bijvoorbeeld met informatie over de diagnose en de vraag of er recent onderzoek is geweest en wat hiervan de uitslag is. Uiteraard verstrekt de behandelend arts deze feitelijke medische informatie alleen met toestemming van de patiënt. Een oordeel over rijgeschiktheid van de aanvrager mag een behandelend arts niet geven. (Zie voor de achtergronden hierna in de toelichting.) 

De ‘Eigen Verklaring met Geneeskundig verslag’ – dat wil zeggen het geneeskundig verslag voor de rijbewijskeuring van ouderen – en de ‘Eigen Verklaring CDE’ bevatten aan de achterzijde vragen, waarin bij de beantwoording door de arts een oordeel moet worden gegeven over de geschiktheid van de aanvrager voor het besturen van motorrijtuigen. Ook moet worden aangegeven of er vermoedens zijn, die wijzen op de ongeschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen.

De beantwoording van deze vragen betekent het geven van een waardeoordeel. Deze ‘Eigen Verklaringen met Geneeskundig verslag’ en de ‘Eigen Verklaring CDE’ mogen dus niet door een behandelend arts worden in- c.q. aangevuld (zie voor de achtergronden hierna de toelichting). De invulling van het ‘Geneeskundig verslag voor de rijbewijskeuring van ouderen’ dient te geschieden door een onafhankelijk (huis-)arts. Het ‘Geneeskundig verslag voor de rijbewijskeuring CDE’ moet worden ingevuld door een arts van een Arbodienst.

Voor alle duidelijkheid: op alle Eigen Verklaringen tekent de aanvrager voor de juistheid van de antwoorden op de vragen aan de voorzijde. De arts tekent en is verantwoordelijk voor de juistheid van de door de arts ingevulde gegevens aan de achterzijde.

Toelichting

De KNMG Richtlijnen bepalen dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of  ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Een voorbeeld hiervan is het beoordelen van de vraag of iemand in staat is een auto te besturen.

Een geneeskundige verklaring met een waardeoordeel over een belang dat is gelegen buiten de behandeling van een patiënt vraagt om een onafhankelijk medisch oordeel. Een behandelend arts wordt geacht hiervoor niet voldoende objectief te zijn, gezien de vertrouwensrelatie met de patiënt. Ook wordt met deze regel voorkomen dat de vertrouwensrelatie, die in de behandelrelatie tussen arts en patiënt zo belangrijk is, in gevaar komt, als de arts tot een voor de patiënt onwelgevallig oordeel komt.

Geneeskundige verklaringen waarin een oordeel wordt gevraagd mogen daarom alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts, deskundig ten aanzien van de vraagstelling.