« terug naar vorige pagina

Niet verschenen zonder bericht

De LHV (landelijke huisartsen vereniging) heeft een richtlijn voor niet-nagekomen afspraken opgesteld, die ook door de huisartsen van de Lange Brink gevolgd wordt. Het is voor een huisartsenpraktijk vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt. Dat betekent tijdverlies en inkomstenderving voor de huisarts. Bovendien is het vervelend dat er op dat moment niet iemand anders kon worden gezien. Wij hebben daarom besloten om een wegblijftarief te hanteren.

Wat betekent dit precies?

  • Het kan altijd voorkomen dat u niet kunt verschijnen op een eerder gemaakte consultafspraak. We verwachten dat u de afspraak dan afzegt en hanteren daarbij een termijn van 24 uur voor de gemaakte afspraak.
  • U kunt uw afspraak telefonisch afzeggen.
  • Wanneer er 1 keer niet wordt afgezegd, wordt u hierover gebeld door uw huisarts of de assistente. U wordt er dan op geattendeerd dat we bij een volgende keer het wegblijftarief in rekening zullen brengen.
  • Bij een tweede keer niet verschijnen zonder bericht brengen wij u een bedrag van 27,50 euro in rekening voor een gewoon consult. U kunt dit bedrag overmaken op onze rekening of bij een volgende afspraak met pin betalen aan de balie.