« terug naar vorige pagina

Medisch dossier uw rechten

  1. Inzage in uw dossier: u heeft als patiënt het rechts uw dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten raadpleeg de website van de KNMG. Wilt u uw dossier inzien dan kun u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt u dossier inzien en de huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of toelichten. Na overlijden: Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien) Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Maakt u dan een afspraak met de huisarts en besprek uw vragen met hem/haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.
  2. Kopie medisch dossier: als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen , kunt u hiervoor contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door bv gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de Patiëntenfederatie Nederland. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.  Als u de kopie ophaalt moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Zie ook https://kennisbank.patientenfederatie.nl
  3. Overdracht van uw dossier: Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat de oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld door de KNMG. Het patiëntendossier wordt door uw huisarts elektronisch via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar  de nieuwe huisarts. Wanneer ook het papieren dossier wordt overgedragen dan gebeurt dit per aangetekende post. U kunt het originele dossier niet meekrijgen . wel heeft u altijd recht op inzage.