« terug naar vorige pagina

Agressie protocol

Het komt helaas ook in onze praktijk wel eens voor dat medewerkers te maken krijgen met agressief gedrag. We vinden dat niet te tolereren en hebben daarom een protocol gemaakt om aan te geven hoe we hier mee om willen gaan. Meestal gaat het om incidenten waarbij de assistente aan de balie of aan de telefoon onheus bejegend of bedreigd wordt. Het kan zijn dat de situatie zodanig is dat zij dit zelf niet met de betreffende persoon kan bespreken. In zo’n geval zal de eigen huisarts  van de betrokken persoon contact opnemen met hem of haar om het voorval in behandeling te nemen. Bij de assistente ligt een exemplaar van het agressie protocol ter inzage.